nick: Pavlito & Jania

Mustang S197 GT Premium 2005 Sonic Blue

Mówią: nowy, plastikowy. No, klasyk to nie jest, ale… weteran. Wszystkie poprzednie edycje Mustang Race, Zlotów Ogólnopolskich MKP, zabawy na torach, prawie 100 000 km wspólnych galopów po Europie i 8 lat w naszej stajni. Może nie klasyk, ale jednak budzący wciąż te same świeże emocje dziki Mustang 🙂

Leave a Reply